Zadzwoń do nas: 58 620 51 90
Dział wsparcia: 58 739 62 14
Menu

Narzędzia do komunikacji i marketingu

 • Planowanie i realizacja projektów oraz kampanii, wyliczanie zwrotu

  • W systemie ChromeCRM jako projekt traktowane jest przedsięwzięcie, które ma zdefiniowany cel, budżet i czas trwania. Pozwala to na przechowywanie wszystkich zdarzeń, dokumentów i innych danych powiązanych z projektem, a także na podejmowanie określonych czynności względem jego uczestników.

   Specyfiką projektu jest to, że może dotyczyć wybranej grupy klientów. Projektem może na przykład być: kampania marketingowa – wtedy możemy kontrolować wielkość sprzedaży, które została dzięki temu wygenerowana. Projektem może też być wydarzenie, na które zaproszeni zostają kluczowi klienci – wtedy możemy komunikować się z całą grupą zaproszonych gości, wysyłając np. istotne informacje przed spotkaniem. Innym rodzajem przedsięwzięcia, które obejmuje funkcja projektów jest organizowanie szkolenia.

   Niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia, system daje nam możliwość rejestrowania czasu i kosztów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem projektu. Analizując sprzedaż wygenerowaną w związku z projektem i porównując ją do zarejestrowanych kosztów, można tworzyć zestawienia rentowności projektów.
   Szczegóły projektu marketingowegoLista osób kontaktowych w projekcie
 • Korespondencja seryjna e-mail

  • Za pomocą tego narzędzia odbywa się przygotowanie kampanii informacyjnych prowadzonych za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przygotowanie każdej wysyłki zaczyna się od zdefiniowania listy odbiorców. Może to być wcześniej zdefiniowana grupa odbiorców lub lista zbudowana w oparciu o specyficzne kryteria wyszukiwania. Następnym etapem jest stworzenie szablonu wiadomości, która może być spersonalizowana dla każdego odbiorcy. Edytor treści umożliwia wysyłanie zarówno prostych, krótkich wiadomości tekstowych jak i bardziej rozbudowanych z elementami graficznymi. Przed samą wysyłką można przeprowadzić jej test na wybrany adres. Można też podejrzeć indywidualne wiadomości. Po uruchomieniu wysyłki system ChromeCRM sukcesywnie roześle wiadomości wg zdefiniowanego tempa.
   Wysyłanie mass-mailingu do listy wybranych osób
 • Wbudowany klient poczty elektronicznej e-mail

  • W pełni funkcjonalny klient poczty umożliwiający odbieranie, wysyłanie wiadomości e-mail i zarządzanie pocztą z poziomu systemu CRM. Dzięki temu dostęp do poczty możliwy jest z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca w aplikacji można przystąpić do tworzenia nowej wiadomości, załączając dokumenty, broszury, projekty i inne pliki znajdujące się w kartotece klienta, w kartotece danej sprzedaży, zgłoszenia, projektu itd. Jako załącznik może też być wybrany inny plik znajdujący się w strefie współdzielonej lub plik z dysku. Przy wysyłaniu wiadomości, system ChromeCRM automatycznie zaproponuje zarchiwizowanie jej i przypisanie do sprawy, której dotyczy.
   Wbudowany program pocztowy
 • Elektroniczne ankiety

  • Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie ankiety, która dostarczona jest do respondenta w formie adresu Internetowego za pomocą wiadomości e-mail. Po wybraniu adresu otwiera się strona internetowa z wcześniej zdefiniowanymi pytaniami i możliwymi odpowiedziami. Edytor ankiet umożliwia tworzenie pytań pogrupowanych w sekcje. Pytania mogą być różnego typu: wybór jednej z podanych opcji, wielu z podanych opcji, wpisanie własnej odpowiedzi, oceny punktowej z podanego zakresu. Zebrane odpowiedzi można analizować wykorzystując wbudowane lub własne raporty.
   Przykład elektronicznej ankiety przygotowanej do wysłania klientom
 • Komunikacja SMS

  • Za pomocą tego narzędzia odbywa się wysłanie wiadomości do odbiorcy za pośrednictwem SMS. Wysłana wiadomość zostaje zarejestrowana w historii komunikacji z klientem. Możliwa jest też taka konfiguracja, w której wysyłanych jest wiele SMS-ów o tej samej treści do wielu odbiorców.
   Wysłanie wiadomości SMS do wybranych osób kontaktowych

 

 
NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości