Zadzwoń do nas: 58 620 51 90
Dział wsparcia: 58 739 62 14
Menu

Koordynacja pracy własnej i współpracowników

 • Delegowanie zadań i kontrola ich realizacji

  • Planując nowe zadanie do wykonania, można je oddelegować innej osobie. Osoba, której przypisano zadanie, otrzymuje powiadomienie (e-mail, SMS), dzięki temu może zapoznać się ze jego szczegółami i wymaganym terminem realizacji. Osoba, która oddelegowała zadanie ma w dowolnej chwili możliwość podejrzenia stanu jego realizacji. Może być również poinformowana automatycznie jeżeli zadanie nie zostanie wykonane w terminie.
   Wybór użytkownika, któremu chcemy przydzielić zadanieLista oddelegowanych zadań z kontrolą realizacji
 • Automatyczne informowanie o zadaniach przydzielonych do użytkownika

  • Każde przydzielone zadanie oraz każda przydzielona sprawa (zapytanie ofertowe, zgłoszenie serwisowe) może być niezwłoczne przekazane do osoby odpowiedzialnej w formie wiadomości e-mail lub SMS. W przypadku otrzymania wiadomości e-mail, użytkownik otrzymuje w jej treści link do przypisanej sprawy w systemie ChromeCRM. Dzięki tej informacji może niezwłocznie przystąpić do wykonywania przydzielonych obowiązków. Sposób dostarczenia informacji można uzależnić od priorytetu przypisanego zadania, w ten sposób, że tylko zadania z wysokim priorytetem przekazywane są dodatkowo wiadomością SMS, pozostałe zaś w formie wiadomości e-mail.
 • Mechanizm przypomnień o zadaniach do wykonania

  • Wszystkie przydzielone zadania oraz zdarzenia zaplanowane w kalendarzu systemu ChromeCRM mają możliwość przypisania przypomnienia, które zostanie wyświetlone z zadanym wyprzedzeniem. Sposób dostarczenia przypomnienia zależy od preferencji oraz trybu pracy (biurowa, w terenie, itd.) Przypomnienie może być ustawione z określonym wyprzedzeniem względem zaplanowanego terminu lub może być ustawione w innym dowolnie skonfigurowanym czasie. Przypomnienie wyświetlane jest w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
   • w pasku stanu systemu ChromeCRM,
   • na stanowisku roboczym (zostaje wyświetlone na komputerze osobistym bez potrzeby bycia zalogowanym do systemu, pod warunkiem zainstalowania integracji z systemem Windows),
   • na urządzeniu przenośnym (np. telefon, PDA),
   • poprzez wysłanie wiadomości SMS.
   Ponadto każde zadanie, które nie zostanie zrealizowane w terminie, może skutkować wysłaniem dodatkowej wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem do osoby odpowiedzialnej za zadanie, a w przypadku dłuższego opóźnienia do przełożonego.
   Konfiguracja przypomnienia o zadaniuWyświetlone przypomnienie o zadaniuInformacja o przypomnieniach w pasku stanu
 • Użycie kalendarza współdzielonego z innymi osobami

  • Kalendarz umożliwia wyświetlenie własnego planu na konkretny dzień lub tydzień jak również wyświetlenie kalendarzy innych osób lub grupy osób np. danego działu czy zespołu. Szczegóły aktywności oznaczonych jako prywatne pojawiają się tylko w kalendarzu właściciela. Dzięki funkcji zapraszania na spotkanie system automatycznie informuje osoby zaproszone i zbiera ich potwierdzenia lub odmowy. Każdy wpis w kalendarzu może mieć indywidualnie skonfigurowane przypomnienie.

   Jako że kalendarz zintegrowany jest ściśle z systemem CRM, każdy wpis w kalendarzu może być przypisany do konkretnego klienta i konkretnej sprawy związanej z klientem (sprzedaży, zgłoszenia serwisowego, itd.). Dzięki temu zaplanowane zadania również wyświetlają się na ekranie danego klienta oraz na ekranie powiązanej sprawy.

   Kalendarz obsługuje też możliwość edycji kalendarza innej osoby po nadaniu odpowiednich uprawnień. W ten sposób asystent(ka) może modyfikować wpisy w kalendarzu swojego przełożonego.
   Kalendarz użytkownikaKalendarz tygodniowy wybranych użytkownikówKonfiguracja dostępu do edycji kalendarzy innych użytkowników
 • Zarządzanie kalendarzami współdzielonych zasobów

  • Ta funkcja umożliwia prowadzenie osobnego kalendarza dla każdego z dzielonych firmowych zasobów np. urządzeń, pomieszczeń, produktów testowych, akcesoriów konferencyjnych. W ten sposób można łatwo planować nie tyko czas pracy osób, ale także rezerwować wymagane zasoby.
   Kalendarz wybranego zasobu współdzielonego

 

 

OPINIE

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości