Zadzwoń do nas: 58 620 51 90
Dział wsparcia: 58 739 62 14
Menu

Sprawne wdrożenie systemu CRM

Aby osiągnąć pełne korzyści, system CRM należy odpowiednio zaadaptować do specyfiki prowadzonej działalności. Sprawne wdrożenie wymaga umiejętnego przełożenia istniejących procesów na konfigurację, która będzie przyjazna dla użytkowników. Nasi analitycy realizują wdrożenie wykorzystując procedury będące rezultatem naszych 20-letnich doświadczeń we wdrożeniach CRM. Dzięki temu gwarantujemy osiągnięcie pełnych korzyści z oferowanego systemu.

Wszystkie te działania, od analizy wdrożeniowej po szkolenie, w połączeniu z mechanizmami automatycznych notyfikacji i możliwością automatyzacji wielu procesów, daje gwarancję, że wydajność Państwa pracy wzrośnie już od pierwszych dni użycia systemu.

 

Etapy wdrożenia CRM

Analiza przedwdrożeniowa CRM

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu usystematyzowanie oczekiwań wobec systemu CRM, wymaganych funkcji, procedur użycia, sposobu wdrożenia w Państwa firmie. Wszystkie prace w ramach analizy realizowane są w usystematyzowany sposób według procedury składającej się z 5 głównych etapów. Rezultatem analizy jest opis dokładnej konfiguracji systemu, etapów prac wdrożeniowych oraz źródeł materiałów i informacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia prac wdrożeniowych.

 

 

 

Konfiguracja systemu CRM

Konfiguracja systemu zgodnie z analizą przedwdrożeniową

Konfiguracja jest pierwszym etapem wdrożenia. Przygotowuje system do użycia w formie uzgodnionej w czasie analizy przedwdrożeniowej. Konfiguracja dotyczy ukrywania lub odkrywania pól na ekranach, dostępnych wartości w polach wyboru, konfiguracji ekranów, konfiguracji funkcji, użytkowników oraz praw dostępu.

 

 

 

Import danych do systemu CRM

Import danych

Ten etap wdrożenia obejmuje import danych ze źródeł, w których obecnie się znajdują. Są to min. dane klientów, klasyfikacje, lista produktów, informacje o dotychczasowych sprzedażach, współdzielone materiały informacyjne, wzory dokumentów, formularze korespondencji. Wielokrotnie w ramach tego etapu wykonywane są prace, które mają na celu uporządkowanie informacji, usunięcie duplikatów i zweryfikowanie aktualności danych.

 

 

 

Przygotowanie szablonów dokumentów do użycia w systemie CRM

Przygotowanie szablonów dokumentów

Skonfigurowanie szablonów dokumentów, które będą wykorzystywane do generowania nowych dokumentów i uzupełniania wymaganych pól danymi z systemu CRM. Szablony mogą obejmować: formularz oferty, zamówienia, wzory korespondencji papierowej i elektronicznej, listy kontrolne wymagane przez system jakości, protokoły, itd.

 

 

 

Przygotowanie raportów w systemie CRM

Stworzenie dodatkowych raportów

Skonfigurowanie dodatkowych definicji raportów (poza istniejącymi już w systemie) zgodnych z wymaganiami organizacji. Zdefiniowanie źródeł danych, kryteriów, układu stron i ewentualnych wykresów.

 

 

 

Integracja aplikacji CRM z innymi systemami

Uruchomienie integracji z innymi systemami

Uruchomienie mechanizmu wymiany danych między systemem CRM z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji, takich jak: system księgowy, system logistyki, system obsługi serwisowej. Integracja może dotyczyć także współpracy z centralą telefoniczną, systemem call-center lub stroną internetową.

 

 

 

Szkolenie z zakresu obsługi CRM

Szkolenie użytkowników

Szkolenie użytkowników końcowych i administratora z zakresu użycia zdefiniowanego dla konkretnych osób. Szkolenie odbywa się na systemie skonfigurowanym według wymagań organizacji i po zaimportowaniu danych klienta tak, aby odwzorować warunki codziennej pracy.

Oferujemy też usługę asysty powdrożeniowej, może być ona zrealizowana jako pomoc zdalna lub w postaci obecności naszego konsultanta w siedzibie Klienta w pierwszych dniach po uruchomieniu nowego systemu.

 

Koszt wdrożenia systemu CRM

Koszt wdrożenia systemu zależy bezpośrednio od wymagań danej organizacji. Cena usług wynika z czasochłonności zaplanowanych prac, związanych z realizacją poszczególnych etapów wdrożenia. Szacunkową wycenę wdrożenia przygotowujemy po zapoznaniu się z wymaganiami Klienta, określamy je podczas spotkania lub sesji online, połączonej z prezentacją systemu. Kolejnym krokiem jest uszczegółowienie tych wymagań, a w przypadku dużych projektów, najpierw przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową i na jej podstawie określamy pełen kosztorys i harmonogram prac.  Chętnie porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach, wystarczy się z nami skontaktować.

 

Czas trwania wdrożenia

Czas realizacji projektu wdrożenowego, podobnie jak jego koszty, jest wprost proporcjonalny do zdefiniowanych wymagań Klienta względem zastosowania systemu. Aplikacja jest gotowa do użycia, więc jeśli zmian jest niewiele, system może być uruchomiony w ciągu nawet kilku dni. W przypadku złożonych wdrożeń, dla dużych organizacji, harmonogram prac może być rozpisany nawet na kilka miesięcy. Skontaktuj się z nami, wspólnie określimy szacunkowy czas potrzebny na wdrożenie ChromeCRM w Twojej firmie.

OPINIE

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości